Select Page

“Vi bygger byen, bygda og broer mellom mennesker, gjennom systematisk å bringe folk sammen i det offentlige rom.”

Dialogmetoden Folk møter folk er utviklet av Arendal voksenopplæring, Med Hjerte for Arendal og Arendal bibliotek. Ideen til Folk møter folk kom som et svar på at flere blant lokalbefolkningen som hadde bodd lenge i byen ønsket mer kontakt med nyankomne flyktninger og innvandrere – og motsatt. Inspirert av et bibliotek i Sverige, som i tillegg til å låne ut bøker også lånte ut svensker til flyktninger og innvandrere, skapte vi vår egen variant.

I dag er Folk møter folk spredt til flere kommuner i Norge og til Polen, Spania og Portugal gjennom europeiske samarbeidsprosjekter. Metoden deles gratis med glede! Ta kontakt!

Foto: Erik Holand

Hva er Folk møter Folk?

Det opprinnelige Folk møter folk-konseptet var som følger: ti nyankomne innvandrere og flyktninger fra Arendal voksenopplæring møtte ti kjente fjes i Arendal til dialog i det offentlig rom. Ideen var å koble sammen folk som kunne ha glede eller interesse av å møtes på tvers av etniske og kulturelle skillelinjer. 

På bakgrunn av dette begynte vi målrettet å invitere nyankomne flyktninger, innvandrere og lengeboende lokalbefolkning til dialogmøter på dagtid. Vi koblet mennesker som kanskje aldri ellers ville møte hverandre, og det skulle vise seg at Folk møter folk hadde større hjertekraft enn noen kunne ha ant på forhånd. 

Frem til nå har flere hundre mennesker vært med på Folk møter folk. De ber oss om å spre metoden og om å fortsette dialogarbeidet. Midler fra Gjensidigestiftelsen har gjort det mulig for oss å gå systematisk til verks. Folk møter folk er nå spredt i hele Agder gjennom Norsk Bibliotekforening Agder, og vi opplever stadig at kommuner over hele landet kontakter oss med et ønske om å arrangere sine lokale Folk møter folk.

I dag er tyngdepunktet til folkebevegelsen Folk møter folk i lokale bibliotek, i samarbeid med voksenopplæringer, flyktningetjenester/NAV og frivilligsentraler. Det er et viktig grunnprinsipp at Folk møter folk-arrangementer skal være lokal forankret. Derfor gis det alltid god opplæring i metoden i forkant av arrangement.  

Hør hva folk sier om oss

Vi trenger arenaer som «Folk møter folk hvor vi kan lære hverandre å kjenne og bidra til å bygge både tillitt og samhold i våre lokalsamfunn!

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister i 2019, Foto: Stortinget

Visste du at?

v

Folk møter folk har mottatt en pris fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for beste ide for inkludering.

 

v

Folk møter folk er beskrevet i FoU-rapporten «Folk møter folk – om sosial nettverksbygging for flyktninger i introduksjonsprogrammet» utarbeidet av Agderforskning.

 

v

Folk møter folk var ett av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets(IMDi) hovedarrangement under Arendalsuka i 2018 og 2019.

 

v

Folk møter folk har vært arrangert i Spania, Portugal og Polen, gjennom Europeiske samarbeidsprosjekter.

 

v

Folk møter folk har ved flere anledninger vært omtalt både i lokal, regional og nasjonal presse og omtalt på en rekke seminarer og konferanser.

 

v

Folk møter folk er beskrevet i et eget bokkapittel i en lærebok utgitt på Universitetsforlaget. Forfatter av bokkapittel: Hilde Mjøs

Kontakt oss

Hilde Mjøs

Prosjektleder

Arendal Voksenopplæring

Lisbeth Iversen

 

Med Hjerte For Arendal

Kristin Flo

Biblioteksjef

Arendal Bibliotek

Filmer